Στατιστικά

Στη σελίδα αυτή σταδιακά θα προσθέτουμε στατιστικά από το fuelGR dataset, σε μορφή γραφημάτων ή/και πινάκων.

Κατανομή Πρατηρίων ανά Brand

Ακρίβεια Θέσης Πρατηρίων

Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση τιμών Υγραερίου ανά Νομό

Ενημερώσεις Τιμών ανά Ώρα

Μέση Τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης ανά Νομό (στο πρατήριο)

Πλήθος Πρατηρίων ανά Νομό

Μέση Τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης ανά Νομό (κατ’ οίκον)

Μέση Τιμή και Τυπική Απόκλιση τιμών Πετρελαίου Θέρμανσης (>1000lt κατ’οίκον) ανά Νομό

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αρχείο Καταχωρήσεων