Κατανομή Πρατηρίων ανά Brand

Πόσα πρατήρια από κάθε brand υπάρχουν στο fuelGR dataset;

* Το γράφημα απεικονίζει τα 15 πιο πολυπληθή σε πρατήρια brands, με βάση τα πρατήρια που είναι δηλωμένα στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι καθώς υπάρχουν πρατήρια που (παρανόμως) δεν είναι γραμμένα στο Παρατηρητήριο! Επίσης υπάρχουν λίγα πρατήρια που έχουν πάψει να λειτουργούν και κάποια στιγμή θα εκκαθαριστούν αυτόματα.