Ενημερώσεις Τιμών ανά Ώρα (95άρα)

Πότε ενημερώνουν τις τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων τα πρατήρια; Κατά βάση τις πρωινές ώρες!

* Τα δεδομένα αφορούν στις τελευταίες 30 ημέρες και υπολογίστηκαν με βάση τις καταχωρήσεις τιμών στη βενζίνη 95 οκτανίων (συμπεριλαμβανομένων και βενζινών premium).