Πλήθος Πρατηρίων ανά Νομό

Το διάγραμμα απεικονίζει το Πλήθος Πρατηρίων ανά Νομό, με βάση τα ενεργά πρατήρια του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, τρεις μήνες πριν.

  • Το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων σταματά να εμφανίζει ένα πρατήριο που έχει πάνω από 7 μέρες να ενημερώσει τις τιμές του. Στις fuelGR εφαρμογές αυτό το διάστημα επεκτείνεται στις 30 ημέρες καθώς τόσο ορίζει ο Νόμος ως μέγιστο διάστημα (παλαιότερα ήταν 7 ημέρες). Δεδομένου ότι πολλά πρατήρια υπερβαίνουν μερικές φορές, λίγο ή πολύ, τις 30 ημέρες, επιλέξαμε να βάλουμε το όριο για το γράφημα σε περίπου 3 μήνες πριν.