Ακρίβεια Θέσης Πρατηρίων

Πόσο ακριβείς είναι οι θέσεις των πρατηρίων στο fuelGR dataset;

* Το γράφημα απεικονίζει την κατανομή των πρατηρίων στις κατηγορίες ακρίβειας της Google. Ειδικότερα και σε φθίνουσα ακρίβεια, έχουμε τις εξής κατηγορίες:

  • ROOFTOP: το στίγμα είναι ακριβές! Το πιθανό σφάλμα δεν ξεπερνά τα μερικά μέτρα.
  • RANGE_INTERPOLATED: το στίγμα προέκυψε με παρεμβολή ανάμεσα σε δύο άλλα γνωστά σημεία. Τυπική τέτοια περίπτωση είναι το να είναι γνωστός ο δρόμος αλλά όχι το ακριβές σημείο πάνω σε αυτόν.
  • GEOMETRIC_CENTER: το στίγμα είναι στο γεωμετρικό κέντρο μιας γνωστής οριοθετημένης περιοχής, όπως για παράδειγμα μιας Κοινότητας, ενός Δήμου, μιας πόλης, κτλ. Πρόκειται για σχετικά χαμηλής ακρίβειας κατηγορία με τυπική περίπτωση να γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στο Χ χωριό/πόλη υπάρχει ένα πρατήριο αλλά να μην γνωρίζουμε που ακριβώς βρίσκεται (ούτε καν την οδό).
  • APPROXIMATE: το στίγμα είναι κατά προσέγγιση, δηλαδή χαμηλής ακρίβειας. Πρατήρια με τέτοια κατηγορία ακρίβειας στίγματος βρίσκονται κατά κανόνα σε λάθος θέση.
  • NO_RESULT: σε αυτή την κατηγορία ακρίβειας δεν υφίσταται καθόλου στίγμα (δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες περιπτώσεις στο fuelGR dataset).