Μέση Τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης (στο πρατήριο)

Το διάγραμμα απεικονίζει τη Μέση Τιμή του Πετρελαίου Θέρμανσης* ανά Νομό, με βάση τιμές δηλωμένες τις τελευταίες 30 μέρες.

Δείτε επίσης: Διάγραμμα Μέσης Τιμής ανά Νομό για Πετρέλαιο Θέρμανσης (παράδοση κατ’οίκον)

 

  • Οι τιμές αφορούν σε προμήθεια του καυσίμου στο πρατήριο. Οι τιμές για παράδοση κατ’οίκον είναι λίγο χαμηλότερες και επίσης εξαρτώνται και από την ποσότητα (μεγαλύτερη ποσότητα, χαμηλότερη τιμή).
  • Τα δεδομένα προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.