Μέση Τιμή Πετρελαίου Θέρμανσης (κατ’ οίκον)

Το διάγραμμα απεικονίζει τη Μέση Τιμή του Πετρελαίου Θέρμανσης* ανά Νομό για κατ’οίκον παράδοση, με βάση τιμές δηλωμένες τις τελευταίες 30 μέρες.

Δείτε επίσης: Διάγραμμα Μέσης Τιμής ανά Νομό για Πετρέλαιο Θέρμανσης (παράδοση στο πρατήριο)

 

  • Οι τιμές αφορούν σε παράδοση κατ’οίκον. Ανάλογα με την ποσότητα προμήθειας οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο, ακόμη και στο ίδιο πρατήριο (μεγαλύτερη ποσότητα, μικρότερη τιμή). Οι τιμές για προμήθεια στο πρατήριο είναι συστηματικά μεγαλύτερες, πανελλαδικά.
  • Τα δεδομένα προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.