Μέση Τιμή Υγραερίου και STDEV ανά Νομό

Το διάγραμμα απεικονίζει τη Μέση Τιμή πώλησης Υγραερίου ανά Νομό, (μπλε μπάρες) καθώς και την τυπική απόκλιση* (κόκκινες μπάρες), με βάση τις δηλωμένες στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων τιμές με παλαιότητα ως 30 μέρες (είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών στο Παρατηρητήριο, βάσει Νόμου)

  • Μεγάλη τιμή τυπικής απόκλισης σημαίνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές των πρατηρίων του Νομού.