Νέο γράφημα

Προσθέσαμε ένα νέο γράφημα με τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση για το υγραέριο, ανά νομό. Τα μεγέθη υπολογίζονται με βάση τιμές δηλωμένες ως και 30 μέρες πριν, καθώς όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, αυτό είναι το μέγιστο νόμιμο διάστημα που μπορεί να ισχύει μία...

fuelGR reports (νέα)

Προσθέσαμε μερικά reports (όπως είχαμε υποσχεθεί), γύρω από το fuleGR dataset. Τα περισσότερα charts υπολογίζονται δυναμικά. Κάποια που ο υπολογισμός τους είναι αρκετά χρονοβόρος είναι προκατασκευασμένα. Περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα charts προσεχώς, καθώς έχουμε...