Νέο γράφημα

Προσθέσαμε ένα νέο γράφημα με τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση για το υγραέριο, ανά νομό. Τα μεγέθη υπολογίζονται με βάση τιμές δηλωμένες ως και 30 μέρες πριν, καθώς όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, αυτό είναι το μέγιστο νόμιμο διάστημα που μπορεί να ισχύει μία...