Παλαιότητα Τιμών – Πώς λειτουργεί;

Από την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, τα πρατήρια όφειλαν να ενημερώνουν για τις τιμές τους σε κάθε μεταβολή τιμής. Αν η τιμή παρέμεινε σταθερή για πάνω από 7 ημέρες, ο πρατηριούχος όφειλε να μπει στο σύστημα (www.fuelprices.gr) και να...